İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir


İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

§ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

§ Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

§ Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

§ Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

gerekmektedir.

İşsizlik Sigortasına Başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

§ 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

§ 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

§ 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Son 120 Günde Kesinti Sayılmayan Haller

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

1. Hastalık,

2. Ücretsiz izin,

3. Disiplin cezası

4. Gözaltına alınma,

5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

6. Kısmi istihdam,

7. Grev,

8. Lokavt,

9. Genel hayatı etkileyen olaylar,

10. Ekonomik kriz,

11. Doğal afet,

Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

HANGİ SGK FESİH KODU VE
İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİNİN

İŞSİZLİK MAAŞINA HAK KAZANIP KAZANAMAYACAĞI

01
Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

02
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

03
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
İstifa
Hak Kazanmaz

04
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
4447/a
Kazanır

05
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
4447/d
Kazanır

08
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

09
Malulen emeklilik nedeniyle
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

10
Ölüm
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

11
İş kazası sonucu ölüm
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

12
Askerlik
Askerlik
Kazanır

13
Kadın işçinin evlenmesi
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

14
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

15
Toplu işçi çıkarma
4447/a
Kazanır

16
Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

17
İşyerinin kapanması
4447/e
Kazanır

18
İşin sona ermesi
4447/e
Kazanır

19
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

20
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

21
Statü değişikliği
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

22
Diğer nedenler
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

23
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
4447/b
Kazanır

24
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
4447/b
Kazanır

25
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
4447/b
Kazanır

26
Disiplin kurulu kararı ile fesih
İşçinin Kusuru
Hak Kazanmaz

27
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
4447/c
Kazanır

28
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
4447/c
Kazanır

29
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
İşçinin Kusuru
Hak Kazanmaz

30
Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
Kapsam Dışı Fesih
Hak Kazanmaz

31
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
4447/g
Kazanır

32
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
4447/f
Kazanır

33
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
4447/b
Kazanır

34
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
4447/e
Kazanır

Dolar Ne Olur ? Tıkla

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes