Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın Kıdem Tazminatı Alabilir


YANLIŞLIKLAR

a.)Kadın çalışanlar nikah günü aldıklarında resmi evlilik akdi kurulmadan işverenden evlilik nedeni ile tazminat istemek suretiyle dilekçe yazarak işten ayrılmalar

b.)Evlilik nedeni ile iş akdimi fesh ediyorum kelimesini kullanmadan istifa edenler,

c.)1 yıllık süreyi geçirmek suretiyle bu haktan yararlanmak isteyenler,

ç)Evlilik nedeni ile işten ayrılmak isteyenlerin dilekçelerini işverene verdiklerine dair ispat edememeleri,

d.)Dilekçe ekine evlilik belgesi fotokopisi koymamaları,

e.)İhbar tazminatını işverenden istemeleri.

YAPILMASI GEREKENLER

a.)Kadının evlilik akdini imzalatığı tarihten itibaren 1 yıl içinde bu haklarını kullanmaları,

b.)Dilekçelerini iki nüsha düzenleyerek 1 nüshasını işveren verdiklerini kanıtlamaları,

c.)Evlilik ile ilgili dilekçelerini noter kanalı ile göndermeleri

d.)Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadın işçi ve işveren ihbar tazminatı isteme hakları yoktur.

e.)Evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda işsizlik fonundan yararlanamazlar.

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir. 14. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi halde bu haktan yararlanamaz. Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.

Bir yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gün olmaktadır.Evlenme nedeniyle kadın eşin işten ayrılması durumunda işveren işçisinin kıdem tazminatını ödemelidir. Ancak işveren tarafından ihbar tazminatının ödenmesi mümkün olmayacağı gibi, işçinin ihbar süresince çalışması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır. Kadın işçinin işverenin yanında iş akdini evlilik nedeniyle feshetmesi durumunda belirli bir süre çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar ödemesine de gerek kalmayacaktır.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin, işverene dilekçe ve ekinde evlenme cüzdan fotokopisini içerecek şekilde müracaat ederek, kıdem tazminatını talep etmesi gerekir. Kıdem tazminatının ödenmesi için iş sözleşmesinin son bulduğu tarihte, kıdem tazminatının ödenmesi şartlarından biri olan çalışılmış sürelerin toplam 1 yılı geçmiş olması gerekir. Aksi halde kıdem tazminatı ödenmez. Örneğin; 01.01.2015 tarihinde işe giren, 01.07.2016 tarihinde evlenen kadın işçi 30.06.2017 tarihine kadar kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilecektir.

Kadın işçinin evlenme nedeniyle hizmet akdini feshetmesi, işçi ve işveren arasında anlaşmazlıklara sebep olacak ise, işçi hizmet akdini evlenme nedeniyle feshettiğini noter aracılığıyla işverene bildirmelidir.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alarak işten ayrılan işçi başka bir işyerinde çalışabilir mi?
Evlendikten sonra bir yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadın işçinin, tekrar çalışmaya başlamasının çalışma hak ve özgürlükleri kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle, evlendikten sonra kıdem tazminatını alıp işten ayrılan kadın işçi , sonrasında başka bir işyerinde yeniden çalışmaya başlayabilecektir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın Kıdem Tazminatı Alabilir